Naar school in Brugge

Hier kan je de klachtenprocedure bij de Ombudsdienst inschrijvingen terugvinden over het aanmelden en inschrijven voor het gewoon basisonderwijs van het schooljaar 2024-2025.

Wat is de Ombudsdienst inschrijvingen? De Ombudsdienst inschrijvingen is een eerstelijnsbehandeling van:

  • de melding van een technische fout (bvb. verkeerde afstandsberekening);
  • de melding van een materiële vergissing (bvb. tikfout in adres);
  • de aanvraag van een uitzonderlijke situatie.

Wie zetelt er in de Ombudsdienst inschrijvingen? Een vertegenwoordiger van elk schoolbestuur, een oudervertegenwoordiger en de LOP-voorzitter.