Naar school in Brugge

Vragen over voorrang 

Vragen over aanmelden 

Vragen over indienen van klacht of vraag tot erkenning van een uitzonderlijke situatie

Vragen over inschrijven 

Vragen over de vrije inschrijvingen