Naar school in Brugge

Alle scholen basisonderwijs in Brugge maken gebruik van digitale aanmeldingen. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Wil je jouw kind aanmelden voor het gewoon basisonderwijs in Brugge, klik hieronder.

Lijst met scholen gewoon basisonderwijs in Brugge